Bắc Ninh: Hơn 2900 tỷ mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó phần mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong có quy mô diện tích quy hoạch là 313,9 ha; địa điểm tại các xã: Yên Trung, Thụy Hoà, Dũng Liệt và Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 2.908 tỷ đồng.

Dự kiến thực hiện dự án trong thời gian 6 năm và được phân thành các giai đoạn sau: giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quý IV/2015); giai đoạn thực hiện đầu tư: Giai đoạn I (từ quý IV/2015 – Quý III/2017) diện tích 64 ha; giai đoạn II (từ quý IV/2017 – Quý IV/2018) diện tích 72,11 ha; giai đoạn III (từ quý IV/2018 – quý I/2020) diện tích 93,53 ha; giai đoạn IV (từ quý I/2020 – quý IV/2021) diện tích 84,26 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án; tuân thủ việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

KCN Yên Phong nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 658,71 ha được bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2005 là mảnh đất lành mà nhiều thương hiệu lớn như Samsung, Orion, Flexcom, Dongsin, Mobase, Dawo Vina, Hansol lựa chọn để đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án có diện tích 344,8 ha được khởi công từ năm 2005 và sau hơn mười năm cơ bản đã được lấp đầy.